Usługi informatyczne software

Wieloletnie doświadczenie umożliwiło nam stworzenie oferty z zakresu obsługi

i konfiguracji systemów operacyjnych oraz aplikacji.

Jeśli potrzebujesz wsparcia z zakresu prac opisanych poniżej (i nie tylko), skontaktuj się z nami!

 

OS- Operating system

- Instalacja/konfiguracja/utrzymanie systemów Linux/Unix – CentOS, RedHat, Ubuntu, Debian, FreeBSD i innych

- Konfiguracja oraz utrzymanie architektury dyskowej (scsi, raid)

- Instalacja oraz utrzymanie (upgrade) programów (źródła/repozytorium)

- Konfiguracja interface’ów sieciowych

- Konfiguracja użytkowników

- Konfiguracja DNS, DHCP

- Konfiguracja Samba, NFS

- Konfiguracja VNC, X-window

- Konfiguracja maszyn wirtualnych (KVM, LXC, VMWare ESXi)

- Rozwiązywanie problemów

- Audyt bezpieczeństwa

- Konfiguracja oraz utrzymanie firewall

- Monitoring OS

- Narzędzia do automatyzacji – bash, python

 

Aplikacje

- Git & GitLab

- Apache

- ElasticSearch

- Logstash

- Nagios

- Zabbix

- ELK Stack & Grafana

- Setup infrastruktury Big Data

 
Bazy danych

- Oracle RAC, Oracle RMAN, Oracle Data Guard

- Audyt wydajności

- Audyt konfiguracji

- Audyt bezpieczeństwa

- Optymalizacja konfiguracji

- Optymalizacja zapytań

- Akcje ratunkowe, rozwiązywanie nietypowych problemów

 

Na zamówienie

- Aplikacje PL/SQL na zamówienie

MySQL

PostgreSQL

 

Bezpieczeństwo

- Skany podatności (intrastruktura – sieć, OS, bazy danych, aplikacje webowe, proxy)

- Audyt zgodności z politykami i wymaganiami bezpieczeństwa klienta

- Tworzenie polityk i procedur bezpieczeństwa dla klienta

- Audyty bezpieczeństwa

 

- brak towarów w tej kategorii -