Polityka prywatności

Klient, który rejestruje się na stronie sklepu internetowego Gigaserwer.pl automatycznie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem znajdującym się na stronie www.gigaserwer.pl i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący w trakcie rejestracji potwierdza również, że dane podane przez niego podczas zakładania konta są prawdziwe.

Opisy i zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie www.gigaserwer.pl pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz z powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.

Klient bez zgody uzyskanej od sklepu internetowego www.gigaserwer.pl nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, udostępniania, upubliczniania, lub rozpowszechniania treści.

Klient, korzystając z witryny www.gigaserwer.pl jest zobowiązany do nie udostępniania na tej stronie żadnych linków do zewnętrznych serwisów internetowych zawierających treści komercyjne lub promocyjne.
Jeżeli Klient chce wykorzystać treści znajdujące się w serwisie do celów komercyjnych musi uzyskać pozwolenie od Sprzedawcy na korzystanie z treści umieszczonej na witrynie gigaserwer.pl.

 

Administratorem danych osobowych w serwisie www.gigaserwer.pl jest Gigaserwer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Myślenickiej 95, 30-698 Kraków

NIP: 9442250916
REGON: 364243485
KRS: 0000613239

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym udostępniane są przez Administratora podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem. Dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i czynności z nim związanych (płatność, wysyłka towaru, reklamacja oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa).

 

Żadne dane osobowe nie są przez Administratora zgormadzone w celach marketingowych i reklamowych bez zgody Użytkownika.

Użytkownik ma prawo, w dowolnym czasie, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do swojego konta na stronie www.gigaserwer.pl, do:

- wycofania wcześniej wyrażonych zgód,

- wglądu do danych,

- zmiany danych,

- poprawienia danych,

- usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.