Polityka prywatności

Klient, który rejestruje się na stronie sklepu internetowego Gigaserwer.pl automatycznie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem znajdującym się na stronie www.gigaserwer.pl i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący w trakcie rejestracji potwierdza również, że dane podane przez niego podczas zakładania konta są prawdziwe.

Opisy i zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie www.gigaserwer.pl pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz z powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.

Klient bez zgody uzyskanej od sklepu internetowego www.gigaserwer.pl nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, udostępniania, upubliczniania, lub rozpowszechniania treści.

Klient, korzystając z witryny www.gigaserwer.pl jest zobowiązany do nie udostępniania na tej stronie żadnych linków do zewnętrznych serwisów internetowych zawierających treści komercyjne lub promocyjne.
Jeżeli Klient chce wykorzystać treści znajdujące się w serwisie do celów komercyjnych musi uzyskać pozwolenie od Sprzedawcy na korzystanie z treści umieszczonej na witrynie gigaserwer.pl.